Práce na luxusní výletní lodi | informace o práci na lodi, život na lodi
Práce na lodi | informace o cestování, životě a práci na lodi

Práce na lodi | práce v zábavním oddělení lodi

Všechny tyto pozice téměř bez výjimky vyžadují předchozí zkušenosti s obdobným typem práce , zkušenosti s vystupováním na veřejnosti a před publikem. Pozice v zábavním průmyslu je nejvyhledávanější práce na lodi a pokud máte potřebné zkušenost, také máte velkou šanci na úspěch. Práce v zábavním oddělení zahrnují muzikanty, tanečnice, zpěváky, hostesky, krupiéry, DJs, průvodce, instruktory potápění a pod. Je to největší sekce na celé výletní lodi a proto jsou vyžadováni lidé s komunikačními schopnostmi, otevření a zábavní, s vysokou úrovní znalosti anglického jazyka.

Práce na lodi | Cruiseship Jobs | Cruise ship job | Work on a boat | Cruiseline Jobs | Ship work | Luxury boat work | Cruise line Job | job

Cruise director

Cruise director je zodpovědný za celé oddělení zábavy a kultury na výletní lodi. Je to funkce, která vyžaduje zodpovědnost a profesionalitu, dlouholeté zkušenosti s provozem na výletní lodi. Cruise director vyžaduje extrovertní osobnost, schopnou výborné komunikace a vzhledem k tomu, že občas sám vystupuje, musí být zábavný a schopný improvizace. Výše platu odpovídá míře zodpovědnosti a pohybuje se mezi 4.000 a 7.000 USD měsíčně.

Assistant Cruise director

Asistent ředitele pomáhá Cruise directorovi, je jeho pravou rukou a pomocníkem. Dohlíží na chod jednotlivých oddělení a koordinuje jednotlivé supervisory. Funkce vyžaduje organizační schopnosti, komunikativnost a týmovou práci. Asistenti ředitele mají okolo 3.000 USD měsíčně.

Cruise staff

Pozice Cruise Staff jsou obvykle určené pro otevřené a zábavné typy lidí, kteří jsou schopni otevřeně komunikovat s pasažéry, a jsou nejobvyklejší pozicí práce na výletní lodi. Pomáhají pasažérům se zavazadly, hrají s nimi hry, tancují a poskytují pasažerům zákaznický servis. Čas od času je po nich vyžadováno i vystupování před publikem, musí tedy umět improvizovat a komunikovat. Znalost anglického jazyka je podmínkou, praxe není vyžadována, je však výodou. Cruise Staff si vydělá okolo 2.000 USD měsíčně.

Manažer Casina / Casino manager

Předchozí zkušenosti s vedením Casina jsou vyžadovány. Manažer Casina se stará o administrativu a bezchybný chod celého Casina. Managerovi se zodpovídají všichni supervisoři, manažer také řeší případní stížosti pasažérů a hráčů. Plat okolo 4.500 USD

Krupiér / Croupier

Pokud chcete práci na výletní lodi jako krupiér, výletní společnosti preferují personál, který má s takovou prací zkušenosti. Podmínkou je také certifikát, který vás opravňuje tuto činnost vykonávat. Také samozřejmě musíte mít znalosti z oboru, podmínkou je znalost alespoň dvou her (ruleta, kostky, black jack, poker...) Krupiér na výletní lodi si vydělává okolo 2.000 - 2.400 USD měsíčně a znalost anglického jazyka je podmínkou.

Zaměstnanec Casina / Casino staff

Jak už bylo zmíněno, vzhledem k omezeným restrikcím na hazardní hry v mezinárodních vodách, každá výletní loď má ve výbavě Casino. Pokud vás zajímá práce na výletní lodi v Casinu, budete potřebovat slušnou úroveň anglického jazyka, stejně jako předchozí zkušenost s prací v Casinu a znalost minimálně dvou her. Vzhledem k tomu, že Casina bývají uzavřená při kotvení výletních lodí v přístavu, zaměstnanci Casina mají více volného času než ostatní. Platy se pohybují okolo 2.000 - 2.400 USD měsíčně.

Bavení hostů / Entertainment jobs

Do této kategorie patří všechny pozice, které vystupují před publikem, jedná se především o muzikanty, vokalisty, zpěváky, pianisty ale i baviče moderátory a podobně. Je to nejširší kategorie prací na výletní lodi, ale vzhledem k potřebné úrovni jazyka pro našince nejspíše nedosažitelná. Tito zaměstnanci si vydělají mezi 2.400-2.800 USD měsíčně. Výletní společnosti většinou vypisují stovky takových pozic ročně, takže pokud máte zájem, budete se jimi muset probrat.

Instruktor potápění / Dive instructor

Pokud chcete na výletní lodi pracovat jako instruktor potápění, musíte mít samozřejmě zkušenosti s potápěním. Podmínkou je minimálně kurs PADI. úroveň instruktor, NAUI, nebo SSI certifikát. Stejně tak musíte mít certifikát poskytování první pomoci. Platy potápěčských instruktorů se pohybují mezi 2.000 a 2.400 USD měsíčně.

Shore Excursion Manager

Jak už název funkce napovídá, Shore Excursion Manager se specializuje na organizování a prodej výletů na pevnině. Musí mít přehled o destinacích, kde loď kotví a vytváří hostům itineráře. Pod sebou má několik průvodců. Plat okolo 3.500 USD měsíčně.

Průvodce / Guide

Průvodci provádějí pasažéry po pevnině, když výletní loď kotví v přístavu. Itineráře výletů (sightseeing) jsou pevně stanovené, průvodci by z vlastní iniciativy měli znát terén, měli by znát různé zajímavosti a doplňující informace. Jak vidíte, v průběu plavby mají průvodci, volno nebo pomáhají managerovi s plánováním a propagací výletů.

Hostesky / Host, Hostess

Hostesky na výletní lodi jsou určené k vítání pasažérů, pomáhají s organizací různých večírků a party. Povídají si s pasažéry a přispívají k vytváření příjemné atmosféry na výletní lodi. Pro hostesky není vyžadována předchozí zkušenost, nicméně uroveň znalosti anglického jazyka musí být odpovídající. Plat okolo 1.500 USD měsíčně.

Práce na lodi | kam dál?

Cruise line jobs online, cruise job, práce na lodi, servírka. Agentury, jsou prostředníci, kteří zajišťují svým klientům práci na výletní lodi. Velké výletní společnosti totiž přenechávají shánění zaměstnanců personálním agenturám, které potom samy shánějí pro ...

štítky : práce na lodi, výletní loď, Cruise Ship job, Cruise Ship Career, Cruise Ship employment, agentura, Cruise Line Agency, Cruiseship jobs, Cruise job

Jak už bylo řečeno, výletní společnosti jsou pro pracovníky na lodi dost vybíraví. Před odesláním životopisu si musíte uvědomit, že práce na výletní lodi je většinou v USA. Toho se budou také týkat vaše náklady! Úspěšní žadatelé o práce na lodi se budou muset na ...

štítky : práce na lodi, výletní loď, Cruise Ship job, Cruise Ship Career, Cruise Ship employment,

Všechny tyto pozice téměř bez výjimky vyžadují předchozí zkušenosti s obdobným typem práce , zkušenosti s vystupováním na veřejnosti a před publikem. Pozice v zábavním průmyslu je nejvyhledávanější práce na lodi a pokud máte potřebné zkušenost, také máte velkou ...

štítky : práce na lodi, výletní loď, Cruise Ship job, Cruise Ship Career, Cruise Ship employment